Nasze pozostałe rasy:
Entlebucher ZKwP

Boerboel ZKwP
Jesteśmy zrzeszeni w:

MERRY CHRISTMAS EVERYONE :)